DELO Z MANO

Osnova mojega dela je telesna psihoterapija po Core Energetics pristopu. To je aktivna oblika psihoterapije. Moja naloga je, da zagotavljam varno terapevtsko okolje, usmerjam in spremljam klienta pri raziskovanju najglobljih delov sebe. Najpomembneje pa je, da nudim svojo prisotnost (ang. presence), ki vključuje aktivno poslušanje, empatijo in zrcaljenje, saj lahko tega v dnevnem življenju običajno nima in se zaradi tega počuti nerazumljen, spregledan in neslišan.

Najino delo se prične z raziskovanjem telesnih občutkov in postopoma “trenirava” notranjega opazovalca, ki opazuje in sporoča občutke, na primer mraz v prstih na nogah, mravljince v rokah, premikanje trebuha ob dihanju itd. Pozornost se iz glave usmeri na dogajanje v telesu. V terapijo pričneva uvajati različne načine “prizemljevanja” (ang. grounding), ki so v pomoč v nadaljevanju terapije in v vsakdanjem življenju.

V nadaljevanju pričneva z raziskovanjem, kateri dražljaji se v pogovoru o temi terapije pojavljajo v telesu. Na primer, ko se spominja dogodka, ki ga je razjezil, prične s stiskanjem pesti, ima impulz, da bi z nogami brcnil oz. ob spominu na vesel dogodek, bi od veselja skočil v zrak ali zavpil itd. Vsa ta prej potlačena ali blokirana čustva lahko v nadaljevanju v varnem terapevtskem okolju prosto izrazi in se v vsakdanjem življenju prosto odloča ali jih bo izrazil navzven ali samo občutil in jih zadržal zase. Količina tolerance občutenja in zaznavanja čustev, se med terapijo postopoma veča, kar mu omogoča večjo svobodo izražanja. Način terapevtskega dela poteka v okviru prehajanja med štirimi fazami (maska, nižji jaz, višji jaz in jedro).

V telesni psihoterapiji z raziskovanjem in ozaveščanjem travm sproščamo telo, zato se tudi telo po določenem času dela prične spreminjati. Sproščajo se mišične napetosti v telesu, kar privede do sprememb telesa. To seveda ni možno samo s pogovorom, zato pri delu uporabljam različne aktivne telesne tehnike in opremo, ki omogoča, da se ob raziskovanju izrazijo vsa potlačena in blokirana čustva od jeze, žalosti, besa do veselja in radosti. Vse je dobrodošlo! Ko izražamo svoja izvirna čustva, vse bolj postajamo kar v resnici smo. Lahko bi tudi rekli, da osvobajamo življenjsko energijo, ki smo jo tlačili zaradi osebnostnih prilagoditev, ki so posledica družbenih norm in pričakovanj okolice. Več o samem delu skozi moje izkušnje si lahko prebereš tudi tukaj.

svoboda