Moja pot

Faze dela

Ko se pogovarjam z ljudmi o mojem delu, velikokrat dobim vprašanje, na kakšen način pravzaprav delam? V tem prispevku bom na kratko poskušal pojasniti osnovni princip dela v telesni psihoterapiji po metodi Core Energetics (CE).

V CE poznamo tri stanja človeške psihe, na katerih delamo, in sicer gre za prehajanje med masko, nižjim jazom (lower self) in višjim jazom (higher self). Maska je stanje, v kateri se človek običajno nahaja v običajnem dnevnem življenju. To je stanje, ki ga okolica sprejema, prav tako pa ga sprejema tudi tisti, ki jo nosi. Je na nek način tudi idealna slika posameznika, ki jo nosi. Ustvari si jo tekom življenja. V resnici pa je maska sredstvo za prikrivanje nižjega jaza. V nižjem jazu se skriva sebičnost in negativna občutja, ki jih posameznik na zunaj ne sme pokazati, ker se boji negativnega odziva okolice.

Najlažje opazimo razliko med masko in nižjim jazom v obliki naslednjih stavkov. Maska: Ti si kriv za to …” Nižji jaz:Jezen sem …” Ko smo v maski za našo jezo krivimo druge osebe in zunanje dejavnike. Ko smo v nižjem jazu pa izražamo svoja čustva ne glede na to, kakšna so in zanje prevzamemo odgovornost. Prav izražanje nižjega jaza v varnem okolju terapevtskega srečanja nas pripelje k temelju dela v CE, k ozaveščanju bolečine oziroma rane. Za vsem tem izražanjem najglobljih čustev se skriva bolečina, ki smo jo doživeli v času našega osebnega razvoja. Šele, ko ozavestimo bolečino oziroma rano, lahko gremo naprej in lažje razumemo, zakaj se obnašamo kot se v vsakdanjem življenju, zakaj srečanje določene osebe v nas sproži močan čustven odziv, zakaj smo jezni na partnerja, zakaj se znašamo nad starši itd.

Ko smo stanju nižjega jaza, se počutimo zelo osamljeni, lahko pa je tudi kraj, kjer se v določenih primerih aktivira negativni užitek (negative pleasure). Najbolje ga lahko ponazorim s stavkom, ki se pojavi ob tem: “Plačal mi boš za to in ob tem bom užival!”. Namreč, ko otrok vzpostavi svoj nižji jaz, ker njegova potreba ni bila zadovoljena oziroma iz kakšnega drugega razloga, si obljubi, da se bo maščeval tej osebi. “Ti bom že pokazal!” Ta obljuba se oblikuje brez, da bi se otrok tega zavedal in se vtisne v njegov vzorec delovanja. In na tak način deluje skozi življenje.

NIžji jaz višji jaz maska

Ko smo v stanju nižjega jaza, smo v najbolj iskrenem stanju. Izražamo svoja resnična čustva, filtra, ki selekcionira, kaj lahko izražamo, v tem trenutku ni. Bolečina oziroma rana je ozaveščena. Imamo vedenje, zakaj ravnamo na tak način kot ravnamo v določeni situaciji. Takrat smo pripravljeni, da gremo v naslednje stanje, stanje višjega jaza. Resnično smo to kar smo in izražamo samega sebe kot smo v našem jedru. Ne izražamo samo pozitivnih čustev, ampak celotno paleto čustev, vendar jih izražamo iz svojega bistva taka kot so in ne iz kakršnihkoli drugih sebičnih razlogov.

V stanje višjega jaza z obvozom mimo nižjega jaza ne moremo. Enostavno ga ne moremo preskočiti. Prevečkrat se dogaja, da določeni ljudje mislijo, da niso nikoli v stanju nižjega jaza in so stalno v svojem višjem jazu. V resnici so še vedno v maski, v maski višjega jaza.

Delo v CE na opisan način je zelo hvaležno. Pričnemo se opazovati, postajamo bolj zavedni, na kakšen način delujemo. Ob tem zavedanju si večkrat “nalijemo čistega vina”, zakaj in kako smo ravnali v določeni situaciji. To lahko naredimo skozi terapevtsko srečanje, lahko pa tudi z iskrenim pogovorom s samim seboj ob pogoju, da se zavedamo vseh stanj in smo z njimi v preteklosti že delali.